Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Patientinfo
Kliniske forløb
Blødning efter overgangsalderen
Celleforandringer
MSRA
E-Ydelser

BLØDNING EFTER OVERGANGSALDEREN

UDREDNING I SPECIALLÆGEPRAKSIS

Se også DSOGs guideline

 

 Hos postmenopausale kvinder henvist med vaginal blødning, findes endometriecancer i 5 - 15% af tilfældene. Endometriecancer er hyppigst forekommende hos kvinder over 60 år. 15% af tilfældene forekommer dog hos kvinder under 60 år.


Hos postmenopausale kvinder (> 1 års menostasi) bør enhver blødning, der ikke er medikamentelt hormonelt fremkaldt indicere udredning.
Hos kvinder, der ikke er i hormonbehandling med enkeltstående tilfælde af vaginal blødning kan diagnostikken koncentreres til udelukkelse af malignitet.

 

 

 Ovariepatologi udelukkes ved sufficient scanning og evt- CA 125 bestemmelse.

 

ALLE UNDERSØGELSER NORMALE
OG INGEN FORKLARING PÅ BLØDNINGEN
 
NY BLØDNING
GENTAG RELEVANTE DELE AF UDREDNINGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SÅLEDES SIKRES SEKTOROVERGANGEN VED HENVISNING FRA PRAKSIS TIL HOSPITAL

·         Patienten får besked om at henvende sig til klinikken, hvis hun ikke har hørt fra hospitalet indenfor 3 hverdage

·         Lægen giver patienten en tid indenfor 3 hverdage = påmindelse til lægen om at kontrollere …

o   … at henvisning er sendt – kvittering for afsendelse af henvendelse i journalen

o   … at henvisning er modtaget – kvittering for modtagelse af henvisning i journalen

 

 

I følge Sundhedsstyrelsen (SST) skal en kvinde der henvender sig med postmenopausal blødning undersøges samme dag eller senest dagen efter henvendelsen.

 

 

 

Undersøgelsen vil primært finde sted hos egen læge og skal indeholde:
  • Annamnese
  • Gynkologisk undersøgelse
  • Palpation af abdomen
  • Udelukkelse af blødning fra vagina, cervix, blære eller tarm
Såfremt egen læge efter den primære undersøgelse ikke har fundet benign årsag til blødningen, er der begrundet mistanke om cancer corporis uteri og kvinden skal indgå i et pakkeforløb. Kvinden skal af egen læge informeres om dette og henvisning sendes samme dag til praktiserende gynækolog eller hospital
Hvis udredning her i klinikken indkaldes kvinden til yderligere undersøgelse og udredning senest 3 hverdage efter henvisningen er modtaget. Der foretages følgende udredning:
• Palpation af abdomen, GU, cervixcytologi (sufficient og max. 1 år gammel), vaginal ultralydsundersøgelse.
• Ved skarpt lige endometrium < 4 mm. Evt kontrol med ny scanning efter 3-6 mdr. Altid endometriebiopsi ved ny blødning. Sandsynligheden for endometriecancer er < 1 - 2%.
• Ved endometrietykkelse >5  mm: Altid endometriebiopsi, Endometriecancer kan være lokaliseret til fokale forandringer derfor vandscanning ved mindste mistanke om fokal forandring. Sandsynligheden for endometriecancer er formentligt 3 - 10%. Prøven mærkes obs cancer. Hastemikroskopi, Hvidovre
Ved endometrietykkelse > 8 (10) mm: eller dårlig fremstillet endometrium altid endometriebiopsi og vandscanning. Sandsynligheden for endometriecancer stiger med tykkelsen. (Prøven mærkes obs cancer. Hastemikroskopi, Hvidovre)

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2017, ajourføres kun ved større rettelser. Til: personalet på stue 1 og 2 samta kollegial orientering

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K