Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Revideres løbende og senest 1. januar 2019. Til: personale på stue 1 og 2

 

Enhver utilsigtet hændelse skal indberettes til Styrelsen For Patientsikkerhed (indberetning gennem formular på Styrelsens hjemmeside)

En utilsigtet hændelse kan f. eks. være, at patienten kommer til skade i klinikken p.g.a. defekt apparatur eller hun får ordineret forkert medicin(dosis). .

Hændelsen evalueres og der træffes relevante foranstaltninger med henblik på at forebygge en gentagelse.

Ansvarlig for evaluering og indberetning er behandlende læge.

 

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K