Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Revideres løbende og sidst 1. januar 2017, ajourføres kun ved større rettelser. Til: personale på stue 2

 

 

 Medhjælp (stue 2) må kun give injektioner når speciallægen er til stede

 

Der gives udelukkende subcutane og intramuskulære injektioner

I klinikken anvendes kun få lægemidler til injektion herunder

Vaccine                               Gardasil         IM

                                            Cervarix         IM

Ægløsnings stim                  

                                            Ovitrelle         SC

Administrationsvej er beskrevet ovenfor

Medicin givet ved injektion medfører risiko for lokale reaktioner samt systemiske – overvejende allergiske reaktioner.

Patienter skal observeres i 15-20  min efter injektion.

Ved allergiske reaktioner skal speciallægen tilkaldes og relevant behandling iværksættes.

 

 

.

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K