Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

 

1.     Brugt speculum, depressor, tampon anbringes i:

 

   Multienzyme Ecolab (20 ml/1000 ml postevand) ved stuetemperatur

Sekusept MultiEnzyme nedbryder og fjerner humane sekreter og andre problematiske besmudsninger. Indeholder en kombination af enzymer (protease, lipase, amylase) som nedbryder protein, fedt og stivelse. Indeholder ingen farlige indholdsstoffer og/eller opløsningsmidler, og er derfor velegnet til manualt brug. Velegnet til vask af skoper og andre instrumenter ved henstand i bad. Der er ikke påvist sundhedsfarlige egenskaber (carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet: ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici). Der er ingen potentielle helbredspåvirkninger (indånding, indtagelse, hudkontakt og øjenkontakt: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici). Ydermere er stoffet let og hurtigt nedbrydeligt, tensiderne er biologisk nedbrydelige, og det er ikke klassificeret som miljøfarligt

 

2. Mellem patienter foretages afvask med:

 

Brenntag ACT340 Plus 

Brenntag ACT340 Plus er en vandopløselig brusetablet, som opløses i postevand, og som rengør og desinficerer på samme tid. Baseret på aktivt klor og med indhold af overfladeaktive stoffer. Specielt effektivt mod Clostridium difficili, Norovirus, hepatitis B, HIV samt alle typer bakterier, sporer og øvrige forekommende virus. Ved rutinemæssig desinficering mellem to patienter eller efter et kirurgisk indgreb opløses 1 brusetablet i 1 l postevand. Ved overflade desinficering efter arbejdsdagens ophør skal 2 tabletter opløses i 1 l postevand. Der er ikke påvist bivirkninger efter et kronisk toksicitetsstudie på barberet hud og øjne på kanin, embryotoksikologiske studier og studier af fostrets patologi. Hvad angår metabolisme, er udskillelse i urinen hurtig, og der er ikke påvist reststoffer på vævsniveau.
 
 
2. AFVASKNING AF METALSKÅLE, SPEKLER, TAMPONTÆNGER OG TANDLÆGESPRØJTER

· Udstyret vaskes  i opvaskemaskinen

 

3.      STERILISATION AF KUGLETÆNGER, SONDER, BIOPSITÆNGER, CURETTER, DILATATORER, PEAN’ER, NÅLEHOLDERE, KNIVSKAFTER, PINCETTER OG SAKSE

·        Udstyret vaskes i vaskemaskinen

 

·         Udstyret tørsteriliseres med markeringstape, der sikrer gennemført sterilisationsprocedure. 

 

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oktober 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: personale på stue 2

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K