Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/fax/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

 

1.      HENVISNING TIL SPECIALLÆGE

a.      Klinikken kan henvise til praktiserende speciallæger i radiologi, kirurgi, plastikkirurgi, dermatologi og reumatologi

b.      Henvisning sker efter aftale med patienten

c.        Sekretæren får via diaktatsystem besked på at sende en henvisning med en given kort-tekst til henvisningshotelle/praktiserende speciallæge

d.      Henvisningen suppleres med kopi af opdateret resume, relevante notater i datojournalen og relevante prøvesvar

e.      Patienten bestiller selv tid hos den pågældende speciallæge

2.      HENVISNING TIL HOSPITAL 

a.      Henvisning sker efter aftale med patienten

b.      Henvisningsteksten nedfældes i et journalnotat i datojournalen

c.       I arbejdsplanen markeres, at der skal sendes en henvisning til en given specialafdeling: henvisning

d.      Henvisningen suppleres med opdateret resume, relevante notater i datojournalen og relevante prøvesvar

e.      Henvisningen sendes til Centralvisitation 

f       

g.      Patienten får besked om at kontakte klinikken, hvis hun ikke har hørt fra specialafdelingen indenfor 2 uger

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oktober 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2017, ajourføres kun ved større rettelser. Til: personale på stue 1 og 2

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K