Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

 

1.      HENVISNING TIL SPECIALLÆGE

a.      Klinikken kan henvise til praktiserende speciallæger i radiologi, kirurgi, plastikkirurgi, dermatologi og reumatologi

b.      Henvisning sker efter aftale med patienten

c.        Sekretæren får via diaktatsystem besked på at sende en henvisning med en given kort-tekst til henvisningshotelle/praktiserende speciallæge

d.      Henvisningen suppleres med kopi af opdateret resume, relevante notater i datojournalen og relevante prøvesvar

e.      Patienten bestiller selv tid hos den pågældende speciallæge

2.      HENVISNING TIL HOSPITAL 

a.      Henvisning sker efter aftale med patienten

b.      Henvisningsteksten nedfældes i et journalnotat i datojournalen

c.       I arbejdsplanen markeres, at der skal sendes en henvisning til en given specialafdeling: henvisning

d.      Henvisningen suppleres med opdateret resume, relevante notater i datojournalen og relevante prøvesvar

e.      Henvisningen sendes elektronisk til relevant visitation efter godkendelse af lægen.  

     

g.      Patienten får besked om at kontakte klinikken, hvis hun ikke har hørt fra specialafdelingen indenfor 2 uger

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oktober 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2017, ajourføres kun ved større rettelser. Til: personale på stue 1 og 2

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K