Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

 

1.      TELEFONRÅDGIVNING TIL EGEN LÆGE

a.      Egen læge ringer op og anmoder om et godt råd til en given patient i en given situation

b.      CPR noteres

c.       Journalen oprettes

d.      Svaret indføres i patientens journal under ydelse telefonisk rådgivning til e.l

e.      Svaret sendes til lægen som almindelig korrespondance via journalsystemet

f.        Ydelsen påføres

2.      LÆGEBREV EFTER 1. KONSULTATION

a.      Hele journalteksten sendes både til henvisende læge og til egen læge via journalsystemet

3.      LÆGEBREV EFTER SENERE KONSULTATION, TELEFONISK KONSULTATION ELLER ELEKTRONISK KONSULTATION

a.      Hvis det er relevant sendes kopi af opdateret resume og sidste notat både til henvisende læge og til egen læge via journalsystemet

4.      LÆGEBREV VED AFSLUTNING AF FORLØB

a.      Kopi af opdateret resume og sidste notat sendes både til henvisende læge og til egen læge via journalsystemet

5.      ANDRE SITUATIONER

a.      I relevante tilfælde kommunikeres via almindelig korrespondance via journalsystemet

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oktober 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: egen læge og personale på stue 1 og 2

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K