Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Revideres løbende og sdst 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: personale på stue 1 og 2


Som hovedregel påhviler det lægen at besvare forespørgsler fra patienterne.

1. Emails med spørgsmål af lægefaglig karakter, gemmes i "klinikpostkasse"  i sos@gyn.klnik.dk  indbakke.
2. Telefoniske forespørgsler og andre forespørgsler  af lægefaglig karakter, konfereres med lægen, som ringer patienten op sidst på dagen eller svarer pr mail
3. Hvis klinikdamen selv svarer på et lægefagligt spørgsmål, skal hun anvende følgende journalfrase

  • Problemstilling: _.
  • HUSK evt. at foreslå, at spørgsmålet stilles i en mail til sos@@gyn.klinik.dk
  • Svar: _.
  • HUSK altid at indføre pt i journal notat samme dag henblik på lægens godkendelse
  • Godkendt af sos: _
  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K