Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oktober 2014. Revideres løbende. Senest 1. januar 2017, ajourføres kun ved større rettelser. Til: personale på stue 1 og 2

Proceduren sikrer korrekt håndtering af alle prøvesvar

... alle prøver registreres i journalen

… alle prøvesvar registreres i journalen

… alle prøvesvar viderebefordres til patienten med angivelse af prøvenavn, værdi og kort forklaring på almindeligt dansk

… lægen kontrollerer, at alle prøvesvar, som kræver en handling fra patientens side, registreres som modtaget af patienten 

 

2 .      Samtidig aftalet en tid til prøvesvar.

… elektronisk via SMS uden angivelse af klokkeslæt 1-2-3 uger senere

… telefonisk mandag eller torsdag 15.30 - 18.30 1-2-3 uger senere – alternativt ringer patienten selv

… brev uden angivelse af klokkeslæt 1-2-3 uger senere

 

5.       Assistentetn på stue 2 håndterer prøverne herunder udfærdigelse af den elektroniske henvisning og stregkode-markering af prøven.

a.      Lægen aktiverer patientens journal, således at prøven håndteres under den rigtige patient

b.      Evt. anmodes om at prøvesvaret også sendes til en anden læge

c.       Stregkoden printes og sættes på prøven

d.      Den elektroniske prøverekvisition sendes

e.      Prøven sendes med posten samme dag


6.       Postkassen med prøvesvar tømmes på hver konsultationsdag. Efter behov afleveres dog direkte på posthus som x post  

 

7.      Svaret indføres i det opdaterede resumé

8.      Når alle svar foreligger, sendes de straks videre til patienten.

 

 

9.     Hvis svaret kræver en handling fra patientens side (ny prøve, behandling, kontrol), reserveres tid i tidsbestillingsskemaet til har patient modtaget SMS? Systemet kvitterer automatisk sendt SMS.

11.  Hvis prøvesvar mangler, registreres dette senest, når dagen for prøvesvar oprinder i arbejdsplanen, og prøvesvaret efterlyses

12.  Hvis der ikke er sendt prøvesvar til patienten, registreres dette senest, når dagen for prøvesvar oprinder i arbejdsplanen, og prøvesvaret sendes

13.  Hvis patienten ikke har modtaget elektronisk prøvesvar, registreres dette senest, når dagen for prøvesvar oprinder i arbejdsplanen, svar udsendes nu med SMS alternativt pr brev.

 

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K