Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Revideres løbende og senest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: patient orientering og personale på stue 1 og 2

 

1.                               LICHEN SCLEROSUS ET ATROFICUS

 

Dermovat salve ved Lichen sclerosus.

1. måned

1 gang daglig

2. måned

Hver anden aften

3. måned

2 gange om ugen

4-6 måned

1 gang om ugen

  

2.                               KBC

 

Til lægerne

Rigshospitalets afsnit 5032                                 

Hvidovre Hospitals skadestue / gynækologisk afdeling

Herlev Hospitals skadestue / gynækologisk afdeling

Hillerød Hospitals skadestue / gynækologisk afdeling

Udenfor Hovedstadsregionen nærmeste gynækologiske specialafdeling / skadestue

 

Kære Kollega

Ovenstående patient har d.d. har fået foretaget kolposkopi, biopsi fra portio, og cervixskrab (KBC)  som led i udredningen af abnorm celleprøve. Patienten er informeret om, at hun ved akutte komplikationer f.eks. blødning eller infektion uden for klinikkens åbningstid, kan henvende sig til dig. Til din orientering har jeg givet patienten følgende forklaring

·         Det forventede normale forløb indebærer et blodigt, gammelblodigt, brunligt eller gulligt udflåd i 3-4 uger. Du bør henvende dig ved afvigelser herfra.

·         Du skal især være opmærksom på 2 ting, blødning og infektion. Det bløder, når der kommer store blodklumper ud af skeden. Det sker højst hos 2-3 %. Blødningen kan virke meget dramatisk, men i virkeligheden er den ikke så voldsom. Blødning kan opstå når som helst, men risikoen er især stor på dag 5, hvor den øgede helingsaktivitet i såret netop på dette tidspunkt får blodkarrene til at udvide sig maksimalt.

·         For at forebygge blødning og infektion frarådes samleje og hård fysisk aktivitet i mindst 1 uge. Henviser i øvrigt til hjemmesiden www.gyn-klinik.dk.

·         Du får telefonisk eller sms svar på mikroskopi om 2 uger, og samtidig aftales, hvad der videre skal ske.

     Svar kan ligeledes ses på www.sundhed.dk 

 

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K