Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oktober 2014. Revideres løbende og senest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Kollegial orientering og personale på stue 1 og 2

  

 

Særlige Indgreb

 

 

 

Klinikken udfører kun mindre indgreb som KBC, vulvabiopsier, IUD oplægning/udtagning, oplægning/udtagning nexplanon, vulvabiopsier ets.

Kun LA

 

1. Efter indgrebet udleveres skriftlig information om tiden efter operationen. Informationen, som er udformet som en henvisning til specialafdeling, oplyser om indgreb og vejledning …

a.      … om det normale efterforløb

b.      … om de almindeligste komplikationer og håndtering heraf

c.       … om hvor patienten skal henvende sig, hvis der opstår akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens åbningstid

d.      … om kontrol og prøvesvar

2.      Til sidst træffes aftale om kontrol og prøvesvar.

3.      Forinden informeres patienten om proceduren skriftligt og mundtligt – tegner og fortæller - yderligere information findes på hjemmesiden

4.      Hvis indgrebet foretages på et senere tidspunkt udleveres skriftlig information om, hvorledes hun forbereder sig på indgrebet og om tiden efter …

a.      … forberedelse til indgrebet

b.      … om det normale efterforløb

c.       … om de almindeligste komplikationer og håndtering heraf

d.      … om hvor patienten skal henvende sig, hvis der opstår akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens åbningstid

e.      … om kontrol og prøvesvar

9.      Efter indgrebet udleveres skriftlig information om tiden efter. Informationen, som er udformet som en henvisning til specialafdeling, oplyser om indgreb og vejledning …

a.      … om det normale efterforløb

b.      … om de almindeligste komplikationer og håndtering heraf

c.       … om hvor patienten skal henvende sig, hvis der opstår akut behov for lægehjælp udenfor klinikkens åbningstid

d.      … om kontrol og prøvesvar

10.  Til sidst træffes aftale om kontrol og prøvesvar.

 

1.      KBC

Aktuelle: _. Cyklus _. _.

GU: Insp viser VVP _, _ ektopi, _ atrofi, _ vaginalceller med _ kerner, _ lactobaciller, _ clue-cells og _ leukocytter, wetsmear i KOH _ aminduft, _ svampesporer  og _ svampehyfer.

Andet/indgreb: Kolposkopi, biopsi fra portio og cervixskrab (KBC)

Samtykke: Patienten giver sit samtykke til undersøgelsen. Hun er forinden informeret om formål, procedure, det normale efterfølgende forløb og om de almindeligste komplikationer.

Procedure: 0 afvigelse fra procedure. Halvdyb cervixblokade. Kolposkopi viser en _ transformationszone (TZ) _ susp _. Portiobiopsi: 2 spånbiopsier inkl suspekte områder. Cervixskrab: Der skrabes 4 gange, 1 gang hvert "kvarter".

Prøver til lab: Portiobiopsier, Cervixskrab

Diagnose: Abnorm smear

Plan: _-svar på mik efter 10 dage, er forberedt på konisation.
Udleveret skriftlig vejledning: KBC

 

4.      OPLÆG AF CU-SPIRAL

Aktuelle: _. Cyklus _. _.

GU: UL dag _ i cyklus viser _flekteret uterus med regelmæssig smal kavitet og _ mm 3-laget/homogent endometrium, ovarier ia, 0 fri væske og Douglas tom, blæren _. Insp viser VVP _, _ ektopi, _ vaginalceller med _ kerner, _ lactobaciller, _ clue-cells og _ leukocytter, _ svampesporer og _ svampehyfer. Evt Chlamydia podning. Expl ia ang genitalia, Douglas _ og _ infiltration af sacrouterine ligg, bækkenvægge og - bund _.

Andet/indgreb: Oplæg af Cu spiral. Har vejledt om spiralens virkning og bivirkninger. Cervixblokade med Citanest®. Tang på _ portiolæbe,, oplægger spiralen uden vanskeligheder, efterfølgende UL viser spiralen in situ i toppen af kaviteten.

 

Konklusion: Ukompliceret oplæg af Cu-IUD spiral.

Plan: Tilråder kontrol om et par cykli. Spiralen kan ligge i 5-10 år.

Udleveret skriftlig vejledning: _
 

 

5.      OPLÆG AF hormonspiral 

Aktuelle: _. Cyklus _. _.

GU: UL dag _ i cyklus viser _flekteret uterus med regelmæssig smal kavitet og _ mm 3-laget/homogent endometrium, ovarier ia, og Douglas tom, blæren _. Insp viser VVP _, _ ektopi _ atrofi, _ vaginalceller med _ kerner, _ lactobaciller, _ clue-cells og _ leukocytter, _ svampesporer og _ svampehyfer. Evt Chlamydia podning Expl ia ang genitalia, Douglas _ og _ infiltration af sacrouterine ligg, bækkenvægge og - bund _.

Andet/indgreb: Oplæg af hormon spiral. Har vejledt om spiralens virkning og bivirkninger. Cervixblokade med Citanest®1,7 ml. Tang på _ portiolæbe, oplægger spiralen uden vanskeligheder, efterfølgende UL viser spiralen in situ i toppen af kaviteten.

 

Konklusion: Ukompliceret oplæg af hormonspiral.

Plan: Tilråder kontrol om et par cykli. Spiralen kan ligge i 3-5 år afhængig af type.

Udleveret skrift vejledning: _
 

 

6.      VANDSKANNING

Aktuelle: _. Cyklus _. _.

GU: UL dag _ i cyklus viser _flekteret uterus med regelmæssig smal kavitet og _ mm 3-laget/homogent endometrium, ovarier ia, og Douglas tom, blæren _. Insp viser VVP _, _ ektopi, pH _, wetsmear i NaCl _ atrofi, _ vaginalceller med _ kerner, _ lactobaciller, _ clue-cells og _ leukocytter. Tegn på infektion/cervicit: ja/nej

Andet/indgreb: Vandskanning: Samtykke: Patienten giver sit samtykke til undersøgelsen. Hun er forinden informeret om formål, procedure, det normale efterfølgende forløb og om de almindeligste komplikationer.

Procedure og fund: VVP _, Podning for klamydia negativ: +/-. Hvis negativ oplægger HSU kateter i uterinkaviteten og injicerer 5-10 ml isoton steril NaCl. Alternativt anvendes UL med ExFoam kontrast. Samtidig UL viser _.

 

Konklusion: _.

Plan: _.
Udleveret skriftlig vejledning: _
  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K