Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

 

1.      Opdateret resumé

· Opdateret resumé sikrer overskueligheden ved længere forløb og opdateres løbende når overskueligheden grundet journalens omfang kræver det:

 

2.      1. konsultation gynækologi 

 

     Henvisningsårsag

Allergi  

Familiære dispositioner

Gynækologisk tidligere 

Aktuelle

Organsystem

Medicin

Tobak

Alkolhol

Socialt

GU:

UL 

Andet/Indgreb: _

Resume og konklusion (Tentativ diagnostik)

Prøver til lab

Plan (Prøvesvar nyt besøg) 

Evt udleveret skriftlig vejledning
 

 

 

 

3.      Senere konsultation gynækologi (0130)

Siden sidst: 

GU:

UL 

Prøver til lab: _.

Diagnose bekræftet?.

Konklusion

Plan:  (nyt besøg/ afsluttes/kontrol e.l/henvsining til hosp. afd.)

Udleveret skriftlig vejledning: _
 

 

 

4.    1. konsultation barnløshed (0190) omfatter foruden (2) 1. konsultation gynækologi også følgende:

Fertilitetsresume

Prøver til lab: Smear, Klamydia/GK
Plan uxor: Blodprøver (FERT1 eller 2) dag 3-5 i cyklus til basal LH/FSH, Prolaktin, TSH, Rubella serologi, HIV og Hepatitis BC (HIV og Hepatitis BC analyseres på et laboratorium, som er certificeret i henhold til EU's vævsdirektiv), dag 21-23-Progesteron, cyklus >35 dage androgen vurdering. HSU evt med farveDoppler.

Plan vir: Sædprøve, og blod til HIV og Hepatitis BC (HIV og Hepatitis BC analyseres på et laboratorium, som er certificeret i henhold til EU's vævsdirektiv). Rekvirerer henvisning på vir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oktober 2012. Revideres løbende. Senest 1. juni 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Kollegial orientering og personale på stue 1 og 2

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K