Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

 

 

 

1.     KONSULTATION

 

1.      Patienten melder sig hos sekretæren.

2.      Hvis ikke henvisningen allerede er hentet, gøres det nu

3.      Sekretæren sikrer kommunikationsvejene (privat-, arbejds- og mobiltelefon og E-mail).

4.      Grøn markering i tidsplanen betyder, at patienten er kommet.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.      Første konsultation omfatter altid …

a.      gennemgang og opdatering 

b.      redegørelse for den almene gynækologiske status – blødningsmønster, klimakterielle gener osv.

c.       årsag til henvendelsen og problemer, som ikke er anført på henvisningen

d.      forklarer om og aftaler dagens undersøgelse, som patienten accepterer

e.      en grundig almindelig gynækologisk undersøgelse, som afklarer de fleste kliniske problemstillinger, består af …

·         vaginal ultralydsundersøgelse, patienten ser med på skærm

·         inspektion af ydre genitalia og vagina

 

 

f.        hvis det er indiceret suppleres den almindelige gynækologisk undersøgelse med en eller flere almindelige undersøgelser …

·         ydre (abdominal) ultralydsundersøgelse – især gravide i 2. og 3. trimester

·         celleprøve fra livmoderhalsen

·         podning for klamydia

g.      hvis det er indiceret suppleres den almindelige gynækologiske undersøgelse med en række mål for livsstil …

·         højde

·         vægt

·         BMI

 

h.      hvis det er indiceret suppleres den almindelige gynækologiske undersøgelse med en eller flere specialundersøgelser …

 

·         kolposkopi efter affarvning med 3 % eddikesyre – kikkertundersøgelse af vagina og livmoderhals for dysplasi

 

·         vandskanning – ultralydsundersøgelse med vand i livmoderhulen

·         hysterosalpingoultrasonografi (HSU) evt. med Doppler – undersøgelse af passagen i æggelederne

·         biopsi – vævsprøve i lokalbedøvelse bides af med biopsitang

·         abrasio – udskrabning af livmoderhals eller livmoderhule i lokalbedøvelse (Pipelle, endosug)

 

i.        den gynækologiske undersøgelse forklares og konklusioner drages

 

6.      Journalen færdigskrives

7.      Præparater mærkes

8.      Der træffes aftale om supplerende udredning, kontrol, prøvesvar og behandling.

 

·         Der gives tid til prøvesvar, som udsendes elektronisk med SMS, alternativt ringer patienten selv. Proceduren sikrer (i) at prøven er taget, (ii) at svar foreligger og (iii) at svaret sendes til P

·         Recepter sendes til receptserver

9.      Skriftlige vejledninger udleveres …

10.  Ydelser registreres

11.  Således grundigt informeret forlader patienten stuen

 

12.  Evt. blodprøverbestillinger og prøveafsendelse håndteres af assistent.

14.  Patienten bestiller evt. tid til kontrol

15.  Kopi af notatet sendes til henvisende læge.

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oktober 2012. Revideres løbende. Snest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale på stue 1 og 2

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K