Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

PATIENTEN (P) ANKOMMER TIL KLINIKKEN – IDENTIFIKATION SIKRES

 

 

1.     1. KONSULTATION

 

 

   Identifikation af patienter foretages i forbindelse med samtlige patientkontakter

 

 

 

Identifikation af patient (sygesikringskort/CPR) foretages altid af den person, der har kontakt til patienten og som udfører en undersøgelse eller behandling

Kommunikationsveje sikres:

                                                  i.      Kontroller evt. mobilnummeret

                                                ii.      Registrer P’s e-mail adresse. Korrekt bogstavering sikres

 P registreres i dagsplanen som ankommet = er i venteværelse

 

 

 

 

 

2.     SENERE KONSULTATION

 

Den sundhedsperson, der udfører en patientrettet procedure, har ansvar for korrekt identifikation, og har ansvar for at eventuelt materiale fra patient er entydigt mærket

 

 Kommunikationsveje sikres:

                                                  i.      Kontroller evt. mobilnummeret

                                                ii.      Kontroller evt. ret e-mail adresse

P registreres i dagsplanen som ankommet = er i venteværelse

 

 

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oktober 2012. Revideret  senest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale på stue 1 og 2

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K