Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Tidsbestilling og henvisning
Postmenopausal blødning
Ankomst til Klinikken
Klinikdamens opgaver
Konsultationen
Konsultationsjournalen
Journal for særlige indgreb
Skriftlige patientinformationer
Prøvesvar
Spørgsmål pr telefon/mail
Kommunikation med egen læge
Henvisning til speciallæge
Rengøring af instrumenter
Rengøring af klinikken
Utensilier, lagerføring
Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: Oprindelig oktober 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2017, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale i reception

1.     GENERELT OM TIDSBESTILLING

a.      Patienten skal altid selv bestille tid over telefon eller via hjemmesiden. På grund af det frie lægevalg indkalder klinikken ikke patienten til første konsultation.

                                                  i.      Patienter i sygesikringens gruppe 1 kan kun bestille tid, hvis der foreligger en elektronisk henvisning fra egen læge.

                                                ii.      Patienter i sygesikringens gruppe 2 kan bestille tid uden henvisning.  

                                                 iii.    Private patienter, som betaler selv, kan bestille tid uden henvisning.

b.      Vedr. henvisningens gyldighed gælder følgende:

                                                  i.      Henvisningen er gyldig …

1.      … hvis den hentes på Ref-host indenfor 6 mdr. efter udstedelsen

2.      … hvis limiteringen ikke er opbrugt, dvs. der er flere konsultationer tilbage

                                                i        Henvisningen er ikke gyldig …

3.      … hvis limiteringen vil blive opbrugt, hvis der gives en ny tid

4.      … hvis patienten er afsluttet efter tidligere besøg

 

 

c.       Postkassen med elektroniske henvisninger, tømmes i forbindelse med konsultationens åbningstid.

                                                  i.      Den elektroniske henvisning overføres til patientens journal

                                                ii.      Eventuelle tidligere forløb afsluttes, med mindre patienten har parallelle forløb

                                              iii.      Henvisningens frie tekst overføres til det journalnotat, som er knyttet til henvisningen, og som indleder forløbet i datojournalen

                                               iv.      Henvisningen aktiveres ved at påføre limitering = antal tilladte konsultationer på henvisningen:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type                                        Limitering = antal tilladte konsultationer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Almindelig gynækologi             6 konsultationer indenfor et år

Dysplasi                                  Ubegrænset antal konsultationer

Fertilitet                                 12 konsultationer

Ringskift                                 Ubegrænset antal konsultationer

Kroniske tilstande                   Ubegrænset antal konsultationer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

d.   Det er afgørende for korrekt håndtering og prioritering af tidsbestillingen, at patienten oplyser om årsagen til henvendelsen. Afhængig af årsagen til henvendelsen tilbyder klinikken disse ventetider. Hvis patienten ikke tager imod den tilbudte tid indenfor de anførte rammer, men vælger en tid på et senere tidspunkt, noteres dette i journalen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ventetid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Akut behov for lægehjælp                           Samme dag, hvis henvisende læge selv ringer, eller efter konference med

                                                                   l    lægen, hvis pt. selv anmoder om tid.

Blødning i tidlig graviditet                             Indenfor 0-3 dage. Telefonisk rådgivning samme dag

Blødning efter overgangsalderen                   Højst 1 uge

Undersøgelse for celleforandringer               Højst 1 uge

Spiraloplæg                                                  Ringer første dag i cyklus, får tid dag 5-6

Vandskanning (HSU)                                   Ringer første dag i cyklus, får tid dag 8-9

Andet                                                           Den til enhver tid herskende ventetid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

e.      Patienten kan bestille tid …

                                                  i.      … telefonisk

                                                ii.      … via hjemmeside eller e-mail

f.        Den elektroniske henvisning hentes på nettet.

g.      Patientens journal oprettes, og stamkortet udfyldes automatisk qua opkobling til CPR-registret.

h.      Patienten oplyser mobiltelefonnummer, og hvis tilladelse gives, kan der yderligere kommunikere via SMS.

i.        Endelig henvises til hjemmesiden www.gyn-klinik.dk, hvor patienten finder en beskrivelse af klinikken og rtidsbestilling kan foretages direkte

j.        Specielt vedr. tidsbestilling via e-mail: (1) E-mail fra patienten modtages, (2) den elektroniske henvisning hentes på Ref-host, (3) forslag til aftale sendes til patienten med anmodning om accept af aftale, (4) patienten returnerer E-mail eller telefonisk accept af aftale

 

2.     PATIENTEN (PT) RINGER FOR AT BESTILLE TID TIL KONSULTATION – SCENARIET KUNNE FOR EKS. VÆRE   

        DETTE

a.      Goddag det er hos speciallæge Sven Skouby, hvad kan jeg hjælpe med?

                                                  i.      Pt præsenterer sig og sit problem, og vi spørger:

                                                ii.      Må jeg først be’ om dit CPR?

b.      P slås op i journalsystemet, hvoraf det nu fremgår at …

                                                  i.      P har en gyldig, ikke afsluttet henvisning i journalen fra et igangværende forløb

1.      Hvad er årsagen til henvendelsen? Akut/Ikke akut

2.      Hvis henvendelsen falder indenfor det igangværende forløb, får pt en tid, som matcher årsagen.

3.      Hvad er dit mobiltelefonnummer? eller Er dit mobiltelefonnummer stadig …?

4.      Mobilnummer indføres/rettes i stamdata

5      På klinikkens hjemmeside www.gyn-klinik.dk finder du en orentering om klinikken                                            

iii.      P har ingen gyldig henvisning og der foreligger ikke anmodning om akut konsultation

1.      Henvisningen findes hverken i journalen eller på Ref-host

2.      Jeg kan ikke se, at du har en henvisning. Har du været hos din læge og fået en henvisning?

3.      Hvis P ikke har været hos egen læge, bedes hun opsøge egen læge med henblik på vurdering og evt. henvisning.

4.      Hvis P har været hos egen læge, og derfor forventede, at der forelå en henvisning, bedes hun (1) kontakte lægen igen og (2) enten ringe senere eller  – send en mail til sos@gyn-klinik.dk med angivelse af

a.      Navn og fødselsdato

b.      Hvad er årsagen til henvisningen

c.       Ønsket tidspunkt for konsultationen

d.      Mobiltelefonnummer

 

  

3.     PATIENTEN (P) MAILER FOR AT BESTILLE TID TIL KONSULTATION – SCENARIET KUNNE FOR EKS. VÆRE DETTE

a.      Foreligger nedenstående oplysninger? Hvis ikke, returneres mailen med anmodning om de ønskede oplysninger

1.      Navn og fødsesldato?

2.      Hvad er årsagen til henvisningen?

3.      Ønsket tidspunkt for konsultationen?

4.      Mobiltelefonnummer?

 

   

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K