Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
  - Tidsbestilling og henvisning
  - Ankomst til Klinikken
  - Klinikdamens opgaver
  - Konsultationen
  - Konsultationsjournalen
  - Journal for særlige indgreb
  - Skriftlige patientinformationer
  - Prøvesvar
  - Spørgsmål pr telefon/fax/mail
  - Kommunikation med egen læge
  - Henvisning til speciallæge
  - Rengøring af instrumenter
  - Rengøring af klinikken
  - Utensilier, lagerføring
  - Instruks for medhjælps administration af injektioner – vaccination m.m.
  - Utilsigtet hændelse
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
Pdf
 
Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K