Menu


Forside
Henvendelse
Ydelser
Links
Procedurer
Patienthåndtering
Patientinfo
Kliniske forløb
MSRA
E-Ydelser
Navn

JOURNAL

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale stue 1 og 2

Formål Den gynækologiske journals opbygning
Spørgsmål
 1. CAVE
  • farmaka, som vedkommende er allergisk overfor
  • farmaka, som ikke må gives (kontraindikation)
  • særlige omstændigheder
 2. Medicin
  • sygdomme, som vedkommende tager medicin for (navn på medicin)
 3. Tobak
  • dagligt forbrug; rygere opfordres til rygestop, skriftlig information om rygnings skadevirkning udleveres
 4. Arv
  • der udspørges om brystkræft, kræft i æggestokkene, knogleskørhed (osteoporose), blodpropper i ben og lunger (dyb venethrombose) og hjerteinfarkt før 50 år hos forældre og søskende
  • gravide udspørges ydermere om sukkersyge, døde børn, medfødte misdannelser, cystisk fibrose, sukkersyge og andre arvelige sygdomme i hendes eller hendes mands nærmeste familie
 5. Smear
  • årstal for og udfald af seneste cervikale smear
  • årstal og indikation for evt. konisation / frysning (kryokonisation)
 6. Mammae
  • årstal for ultralyd af mammae og mammografi
  • screening for brystkræft
  • brystkræft
 7. Tidligere
  • fødsler (0 grav = aldrig gravid; 0 para = aldrig født)
  • relevante gynækologiske sygdomme
  • andre relevante sygdomme og kirurgiske indgreb
 8. Her
  • Nr forløb, årstal, meget kort beskrivelse, evt blot diagnose
 9. GU
  • Vaginal ultralyd viser (i) uteri størrelse og lejring, (ii) forekomst af fibromer, disses størrelse og hvor de sidder, (iii) kavitetens udseende, (iv) endometriets udseende, (v) ovarier / adnexae, (vi) fri væske, og (vii) fossa Douglasi. Patienten følger med i undersøgelsen på egen skærm
  • VVP = vulvas, vaginas og portios udseende
  • vaginale miljø, dvs. (i) pH i vagina (normalt <4,4), (ii) wet smear i NaCl (vaginalcellernes udseende, cellekernernes størrelse, bakteriefloraens udseende, clue cells, leukocytter), (iii) wet smear i KOH (fiskelugt, svampemycelier), (iv) evt wet smear i NaCl fra cervikalkanalen (leukocytter)
  • exploration (i) genitalia interna, (ii) fossa Douglasi og sacrouterine ligamenter (endometriose), (iii) bækkenvægge, bækkenbund og nedre rectus abdominis
  • nærmere beskrivelse af vulva og vestibulum (hvis relevant) for eks undersøgelse for irritationsvestibulitis 
 10. Prøver
  • cervikal smear
  • podninger
  • blodprøve
   Konklusion 
 11. Plan
 
 
Navn

VULVOSKOPI

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2014, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale stue 1 og 2

Formål Kikkert-undersøgelse af ydre kønsdele for fx kondylomer og dysplasi
Utensilier Kolposkop
Procedure
 1. Patienten giver sit samtykke til undersøgelsen. Hun er forinden informeret om formål og procedure.
 2. Huden i vulva pensles med 3 % eddikesyre, venter i 2 min, hvorefter den undersøges systematisk med kolposkop (vulvoskop).
Information

Patienten informeres om undersøgelsens resultat.

 

 

 
Navn DERMOVAT BEHANDLING

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2014, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale stue 1 og 2

Formål Lokalbehandling af Lichen Sclerosus med Dermovat® salve
Utensilier Dermovat® (clobetasol) salve 0,5 mg/g, 25 g eller 100 g
Dosering
1. måned
2. måned
3. måned
>4. måned
1 gang daglig
Hver 2. aften
2 gange om ugen
1 gang om ugen
Information
 1. Behandlingen skal virke
 2. På de dage, hvor hun ikke påsmører Dermovat®, påsmøres i stedet en vandafvisende salve for eks. Vaseline, Locobase Repair eller Waermin salve
 3. Som glidecreme anbefales Pjur Woman Silicone Bodyglide (LUST i Mikkel Bryggersgade eller på nettet)

 

 

 
Navn HYSTERO-SALPINGO- ULTRASONOGRAFI (HSU)

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2014, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale stue 1 og 2

Formål Undersøgelse af passagen gennem æggelederne
Utensilier HSU katheder med ballon, eller kontrast (ExFoam)
Procedure

Patienten giver sit samtykke til undersøgelsen. Hun er forinden informeret om formål, procedure, det normale efterfølgende forløb og om de almindeligste komplikationer.

Negativ chlamydia test  

Ved transvaginal ultralydsundersøgelse vurderes uterus, adnexae og fri væske i fossa Douglasi.

Vaginaltoilette med klorhexidin. Portio aftørres. HSU katetret oplægges i uterinkaviteten, og ballonen fyldes med 1-2 ml væske afhængig af, om patienten angiver smerter eller ej. Derefter pertuberes den proximale del af kaviteten og tubae med 5-10 ml isoton NaCl+ luft. Ingen modstand ved pertubationen tyder på bilateral passage i tubae. Alternativt katheder med ExFoam

Ved samtidig transvaginal ultralydsundersøgelse dokumenteres passage af væske og luft fra uterinkaviteten ud i tubae.

Ved samtidig transvaginal ultralydsundersøgelse ses efter hydrosalpinx.

Ved samtidig transvaginal ultralydsundersøgelse med farveDoppler dokumenteres passagen af væske gennem tubae ud i fri bughule

 

Information
 1. Patienten informeres om undersøgelsens resultat.
 2. Efterfølgende kan forekomme underlivssmerter især indenfor den første time.
 3. Smerterne skyldes, at der i forbindelse med undersøgelsen er skyllet lidt blod ud i bughulen.
 4. Smerterne forsvinder som regel i løbet af 1-2 timer, og i givet fald tilrådes hun at tage 1 g Paracetamol.
 5. Hvis smerterne vedvarer eller er meget stærke, bør hun henvende sig her, hos el.l  eller på hospital.
 6. Med henblik herpå medgives skriftlig information om undersøgelsen 

 

 

 
Navn UDREDNING FOR BARNLØSHED

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2019 ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale stue 1 og 2

Formål At vurdere hvorvidt parret skal tilbydes behandling med follikel stimulation med klomifen (Pergotime® ) og ovualtionsinduktion (HCG) eller henvises til insemination (IUI) eller behandling med reagensglasbefrugtning (IVF)
Utensilier Henvisning på både uxor og vir.
Procedure
 1. Parret giver sit samtykke. De er forinden informeret om formål og procedure.

Udredning af uxor

 1. Almindelig gynækologisk undersøgelse inkl. Transvaginal ultralyd og undersøgelse for infektion.
 2. Der aftales yderliger  udredning:
 3. Dag 3 i cyklus blodprøver til undersøgelse af hypothalamus-hypofyse-ovarie aksen med P-FSH, P-Prolaktin, P-TSH og AMH
 4. Dag 3 blodprøver til Hepatitis B-C, HIV og Rubella serologi.
 5. Dag 9 i cyklus undersøgelse af follikel forhold og de anatomiske forhold
 6. Dag 21 i cyklus blodprøve til P-Progesteron

Udredning af vir

 1. Sædanalyse 
 2. Sædanalyse
 3. Blodprøver til Hepatitis B-C og HIV serologi.

Begge parter

 1. Status og tilbud om behandling
Information
 1. Hvis hypothalamus-hypofyse-ovarie aksen er intakt, de anatomiske forhold er normale og sædkvaliteten ikke taler imod, tilbydes follikelmodning og ovulationsinduktion  
 2. Hvis indikation for IUI eller IVF/ICSI viderehenvises.

 

 
Navn OVARIESTIMULATION

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2019 ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale stue 1 og 2

Formål At optimere folliklens modning og æggets og Corpus Luteums kvalitet
Utensilier

 

 1. Tabl Pergotime® (clomifencitrat) 50 mg, 10 stk. Stimulerer folliklens vækst og modning. Alternativt letrozol, 2,5-5 mg 3-8 dg.
 2. Inj Ovitrelle® (Graviditetshormon - hCG) 6500 enh/ml. Fremkalder ægløsning.
Procedure
 1. Parret / den enlige kvinde afgiver skriftligt informeret samtykke til behandlingen. Man er forinden informeret om formål, procedure, prognose, det normale forløb, og om de almindeligste komplikationer.
 2. Kvinden ringer dag 1-3 i cyklus og aftaler behandling og kontrol.
 3. Sædvanligvis gives Pergotime® 50-100 mg daglig dag 3-7 
 4. Kontrol dag ca 3 dage efter ophør med Pergotime 
 5. Når den største follikel er mindst 18 mm i diameter, der max er 2-3 follikler >14 mm (for kvinder >35 år dog max 4 follikler >14 mm), og både slimhinden i livmoderen og sekretet fra livmoderhalsen er "modent" gives Ovitrelle® 6500 ie
 6. Ægløsning indtræder 36-38 timer senere 
Information
 1. Efter indgift af Pregnyl® vil U-hCG være positiv i ca.12-13 dage.
 2. Graviditetstest må altså først udføres tidligst 14 dage efter Pregnyl ®

 

 

 
Navn SPIRALOPLÆG

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale stue 1 og 2

Formål Intrauterin prævention med sikkerhed >99 % såfremt spiralen er korrekt og forbliver korrekt placeret
Utensilier Kort spiral (sondemål = 6 cm) eller lang spiral (sondemål > 6 cm). Hormonspiralerne Mirena, Kyleena og Jaydess er korte spiraler.
Procedure
 1. Patienten giver sit samtykke til oplægget. Hun er forinden informeret omspiralens virkning og bivirkninger, om procedure for oplæg, det normale efterfølgende forløb og om de almindeligste komplikationer.
 2. Almindelig gynækologisk undersøgelse inkl. transvaginal ultralyd og undersøgelse for infektion
 3. Lokalbedøvelse med Citanest
 4. Tang på portio, passagen gennem indre modermund 
 5. Ved efterfølgende transvaginal skanning sikres, at spiralen er korrekt placeret i toppen af kaviteten.
Information
 1. Patienten tilrådes kontrol efter et par cykli.
 2. NB både Cu-spiraler og hormon spiraler kan anvendes af 0-gravidae, Kyleena eller Jaydess foretrækkes ved hormonspiral

 

 
Navn KOLPOSKOPI, PORTIOBIOPSI OG CERVIXSKRAB (KBC)

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale stue 1 og 2

Formål At udtage målrettede vævsprøver til undersøgelse for cervikal dysplasi
Utensilier Finesse apparatur med tilhørende el-slynge, kuglebrænder etc, kolposkop, skarp curette, 3 % eddikesyre, lokalbedøvelse
Procedure
 1. Patienten giver sit samtykke til undersøgelsen. Hun er forinden informeret om formål, procedure, det normale efterfølgende forløb og om de almindeligste komplikationer.
 2. Undersøgelse for infektion 
 3. Lokalbedøvelse med Citanest 
 4. Kolposkopisk vurdering af transformationszonen (TZ) efter affarvning af denne med 3 % eddikesyre i 2 min.
 5. Ydre TZ biopteres udfra kolposkopi og derfor inkluderer evt. suspekte områder.
 6. Indre TZ biopteres i form af cervixskrab, der skrabes 4 gange, nemlig 1 gang fra hvert "kvarter".
 7. 2 præparater til mikroskopi, cervixskrab og portiobiopsier
Information
 1. Efterfølgende er der ofte pletblødning, blodigt eller brunligt udflåd i 1-2 uger.
 2. Telefonisk eller SMS svar efter 1 uge -10 dage  aftales med patienten. Alternativt sar på sundhed.dk
 3. Hvis mikroskopi indicerer konisation jvf DSOG guidelines (www.dsog.dk) indkaldes patienten til information om dette og henvisning fremsendes til relevant gynækologisk klinik.
 4. Der fremsendes lægebrev med information om histologifund og evt. henvisning til konisation. Patienten får kopi efter aftale.

 

 

 
Navn LOKALBEDØVELSE

Ansvarlig: Sven O. Skouby. Udarbejdet: September 2012. Revideres løbende og senest 1. januar 2019, ajourføres kun ved større rettelser. Til: Personale stue 1 og 2

Formål Lokalbedøvelse
Utensilier Citanest® (prilocain lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af felypressin som vasokonstriktor.)
Procedure Blokade med en eller flere ampuller max 9 ml.
Information Patienten er forinden udspurgt om overfølsomhed for lokalbedøvelse i almindelighed og for prilocaini særdeleshed.

 

 

 

 

 

 

  Ny Østergade 5, 1.sal 1101 Kbh. K